Fri. Feb 21st, 2020

ମେସେଜ୍ ଡିଲିଟ୍‌ ପାଇଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍‌ ଆଣୁଛି ନୂଆ ଫିଚର୍

ଇନ୍‌ଷ୍ଟାଣ୍ଟ୍‌ ମେସେଜିଂ ଆପ୍‌ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ୟୁଜରଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଆଣିଥାଏ ନୂଆ ଫିଚର୍। ନିକଟରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍‌କୁ ଫେସବୁକ୍‌ରେ ଶେଆର କରିବା ପାଇଁ ଫିଚର୍ ଆସିଥିଲା। ଏବେ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି ଫିଚର୍ ସ୍ନାପଚ୍ୟାଟ୍‌ର।

ଏହି ନୂଆ ଫିଚର୍‌ ଖୁବ୍‌ଶୀଘ୍ର ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ବେଟା ୟୁଜର ପାଇବେ ଏହାର ସୁବିଧା। ଏହି ଫିଚରରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍‌ର ଚ୍ୟାଟ୍‌ବକ୍ସରୁ ମେସେଜ୍‌ ୫ ସେକେଣ୍ଡରୁ ୧ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଡିଲିଟ୍‌ ହୋଇପାରିବ। ଏଥିପାଇଁ ୟୁଜରଙ୍କୁ ଡିଲିଟ୍‌ ଟାଇମ୍ ସେଟ୍‌ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯେତିକି ଟାଇମ୍‌ ଲିମିଟ୍‌ ସେଟ୍‌ କରିବେ ସେତିକି ସମୟରେ ମେସେଜ୍‌ ଡିଲିଟ୍ ହୋଇଯିବ।

ଏହାକୁ ଥରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ସବୁ ମେସେଜ୍‌ ପାଇଁ କାମ କରିବ। ମେସେଜ୍‌ ଥରେ ଡିଲିଟ୍‌ ହୋଇଗଲେ ଆଉ ରିକୋଭରି ହୋଇପାରିବନି। କମ୍ପାନୀ ଏହି ଫିଚର୍ ମଧ୍ୟମରେ ୟୁଜରଙ୍କ ଚ୍ୟାଟ୍‌ର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବେଳେ ଏବେ କେବେଳ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍‌ ୟୁଜରଙ୍କୁ ଏହି ଫିଚର୍ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *