April 7, 2020

ପୁରାଣ-କଥା

ନିଜ ଲେଖିଥିବା ରାମାୟଣକୁ ସମୁଦ୍ରକୁ କାହିଁକି ଫିଙ୍ଗିଥିଲେ ହନୁମାନ ?

ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଜୀବନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ରାମାୟଣ ଅନେକ ପ୍ରକାରରେ ରଚନା କରାଯାଇଛି ଯେପରିକି ଆଦି ରାମାୟଣ ବା ବାଲ୍ମୀକି…