Wed. Feb 26th, 2020

ବିଚିତ୍ରା

ମେସେଜ୍ ଡିଲିଟ୍‌ ପାଇଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍‌ ଆଣୁଛି ନୂଆ ଫିଚର୍

ଇନ୍‌ଷ୍ଟାଣ୍ଟ୍‌ ମେସେଜିଂ ଆପ୍‌ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ୟୁଜରଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଆଣିଥାଏ ନୂଆ ଫିଚର୍। ନିକଟରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍‌କୁ ଫେସବୁକ୍‌ରେ…