ଏହି ୫ଟି ଅଭ୍ୟାସ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧ୍ୟା(Infertility)ର କାରଣ !

ବ୍ୟସ୍ତମୟ ଜୀବନରେ ପୁରୁଷ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା କେତେବେଳେ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି, ଏହା ସେ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ । ପୁରୁଷମାନଙ୍କର କେତେକ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ (Men’s bad habits) ସେମାନଙ୍କର ଯୌନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ (sexual health) ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଜ୍ଜନକ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଯୌନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗେ । ପୁରୁଷମାନେ ତୁରନ୍ତ ଏହି ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଉଚିତ୍, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଯୌନାଙ୍ଗର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି କରି ଏକ ଉତ୍ତମ ଯୌନ ଜୀବନ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ ।

ଯୌନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିପରି ଖରାପ ହୁଏ?

ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଭୁଲ ଅଭ୍ୟାସ ସେମାନଙ୍କର ଯୌନାଙ୍ଗର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ । ଏହି କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କର ଶୁକ୍ରାଣୁ ସଂଖ୍ୟା ଓ ଗୁଣବତ୍ତା (sperm count and quality) ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗେ । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ସମସ୍ୟା (Infertility in Men) ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ । କିନ୍ତୁ, ଯଦି ପୁରୁଷମାନେ ଏହି ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଯୌନ ଜୀବନ (sexual life) କୁ ଉନ୍ନତ କରିପାରିବେ ।

ପୁରୁଷଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଅଭ୍ୟାସ  (Unhealthy Habits for men’s health)

୧. ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଡକୋଷ ଶୁକ୍ରାଣୁ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ତମ ତାପମାତ୍ରା ବଜାୟ ରଖିବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ । କିନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ କୋଳରେ ଲାପଟପ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଯୌନାଙ୍ଗ ଓ ଅଣ୍ଡକୋଷ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଉତ୍ତାପର ପ୍ରଭାବ ପଡିଥାଏ । ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଶୁକ୍ରାଣୁ ଉପରେ ବହୁତ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡିଥାଏ ।

୨. ଲାପଟପ୍ ପରି ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ପାଣିରେ ଗାଧୋଇବା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଶୁକ୍ରାଣୁର ଗୁଣ ନଷ୍ଟ କରିପାରେ ।

୩. ଯଦି ଆପଣ ମୃଦୁ ପାନୀୟ କିମ୍ବା କାର୍ବୋନେଟେଡ୍ ପାନୀୟ ପିଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଆପଣଙ୍କ ଶୁକ୍ରାଣୁ ଗୁଣକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ । ପୁରୁଷଙ୍କର ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ସେମାନଙ୍କର ରକ୍ତରେ ଶର୍କରା ବଢାଇପାରେ ଓ ମଧୁମେହ ଆପଣଙ୍କ ଯୌନାଙ୍ଗରେ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ନପୁଂସକତା ଓ ସ୍ପର୍ମ କ୍ୱାଲିଟି ଖରାପ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ ।

୪. ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଅନେକ ହରମୋନ୍ ଓ ଶାରୀରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଶୁକ୍ରାଣୁର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ।

୫. ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଟାଇଟ୍ ଅନ୍ତଃବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବାର ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଯୌନାଙ୍ଗ ଓ ଶୁକ୍ରାଣୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରେ । ଏହା ଯୌନାଙ୍ଗରେ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହିତ ଅଣ୍ଡକୋଷ ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ବଢାଇପାରେ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button