Sun. Jan 26th, 2020

‘ଜନତା ଖବର’ ୱାଟ୍ସଆପ ଗ୍ରୁପ୍’ରେ ସଦସ୍ୟ ହେବାକୁ ଏଠାରେ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ ।

https://chat.whatsapp.com/J9zZElOaRY9LeUWvTcDeji

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *