Wed. Jan 29th, 2020

ବିଚିତ୍ରା

ପ୍ରେମ ମାନିଲାନି ବୟସ : ୨୦ ବର୍ଷ ଯୁବତୀଙ୍କ ହାତ ଧରିଲେ ୭୦ ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧ

ପ୍ରେମ ଅନ୍ଧ, ଶାଶ୍ୱତ, ଚିରନ୍ତନ। କୁହାଯାଏ ପ୍ରେମ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧରେ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ। ପ୍ରେମ ମାନେନି ବୟସ। ପ୍ରେମରେ କୌଣସି…