April 6, 2020

ଓଜନ କମାଏ ଓ ଡାଇବେଟିସ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ ଛଚିନ୍ଦ୍ରା

ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ମିଳୁଥିବା ପରିବା ଛଚିନ୍ଦ୍ରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଉପେଯାଗୀ। କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ଅନେକଙ୍କୁ ଜଣାନାହିଁ। ଏହାକୁ ଖାଇବାକୁ ଅନେକେ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଛଚିନ୍ଦ୍ରା ଡାବେଟିସ ରୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ସହାୟକ ହୁଏ। ଓଜନ ବି ହ୍ରାସ କରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଛଚିନ୍ଦ୍ରା ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ବିଷୟରେ…।

୧- ଛଚିନ୍ଦ୍ରାରେ ରହିଛି ବହୁ କ୍ୟାଲୋରୀ। ଚାଇନିଜ ହର୍ବାଲ ଥେରାପିରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏଥିରେ ରହିଥିବା ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଶରୀରର ଓଜନ ହ୍ରାସ କରେ। ଡାଇବେଟିସ୍ କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ।

୨-ତ୍ଛଚିନ୍ଦ୍ରା ତ୍ୱଚାକୁ ନରମ ରଖେ। ମୃତ କୋଷିକାକୁ ବାହାର କରିଦିଏ। ଏଜିଙ୍ଗ ପ୍ରୋସେସକୁ ଧୀରେ କରାଏ। ଫଳରେ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ଶୀଘ୍ର ଛୁଇଁ ପାରିବ ନାହିଁ। 

୩- ଛଚିନ୍ଦ୍ରା ଲିଭରକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଇମ୍ୟୁନ ସିଷ୍ଟମକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସହିତ ଇନଫେକସନରୁ ରକ୍ଷା କରେ। 

୪-ଯଦି ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଜ୍ୱର ହୋଇଛି ତେବେ ଛଚିନ୍ଦ୍ରା ଏଥିରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦିଏ। ଶରୀରରୁ ଟାକ୍ସିନ୍ସ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିଦିଏ। ଯାହାଫଳରେ ପାଚନ ସିଷ୍ଟମ ସୁସ୍ଥ ରୁହେ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *